Hlavní aktivity RexLex Nova s.r.o.

 

Spolupráce ve veřejném a soukromém sektoru (B2G management) včetně pomoci při přípravě dokumentace pro česko-ruské granty a doprovodu grantových projektů.

 

Spolupráce s investory (investor relations): externí financování inovačních projektu včetně rizikového financování, příprava podnikatelských plánů, oceněni rizik.

 

Oceněni vědecko-technologického a obchodního potenciálu inovací vysokoškolských zařízení, laboratoří a malých inovačních podniků, založených při VŠ, včetně přednášek, práci s podnikatelskými inkubátory a technologickými parky.

 

Právnická podpora společných podniků ( Česko-Rusko), které vyrábějí high-tech výrobky pro vnitřní a vnější trhy, právnická podpora exportních a importních operací a přeshraničního transferu technologií.

 

Příprava dokumentace včetně podrobných technických výkresů pro organizaci sériové výroby high-tech výrobků, organizace zkoušek a certifikace, přizpůsobeni dokumentace k národním a mezinárodním normám.

 

Komercializace aplikovaného výzkumu: organizace speciálních akcí (seminářů), zaměřených na obchodní podporu a rozvoj ruských technologií v Česku a českých - v Rusku.

 

Řízení inovačních projektů - od úplného začátku do stvořeni globální distribuční sítě.

 

ООО РексЛекс Нова © 2015-2017

Разработка и дизайн:

Саттор Артыков